GRUPA KELFIELD

Grupa Kelfield jest firmą zajmującą się rozwojem projektów w zakresie energii odnawialnej. Naszym celem jest poprawa warunków naszego środowiska, poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych do produkcji energii. Bazujemy na doświadczeniu, wiedzy merytorycznej i cennej sieci kontaktów.

W dłuższej perspektywie będziemy aktywnie wspierać transformację systemu elektroenergetycznego. W szczególności koncentrujemy się na rozwoju innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań na poziomie lokalnym.

fotowoltaika-2814504

Od ponad 15 lat utrzymujemy relacje oparte na zaufaniu z naszymi partnerami w zakresie rozwoju projektów dotyczących energii odnawialnej.

0 +
Projekty w trakcie realizacji
0 +
MW Wiatr
0 +
MW Agri-PV
0 +
Lat doświadczenia
błąd: