Dla rolników Rolnictwo węglowe

W wielu przypadkach dochód z rolnictwa wystarcza jedynie na pokrycie kosztów ponoszonych przez rolników. Dlatego rolnicy konsekwentnie poszukują dodatkowych możliwości zarobkowych. Znanym przykładem są instalacje biogazowe. W przypadku agrofotowoltaiki Grupa Kelfield rozwija projekty z holistycznym podejściem, które zapewnia dodatkowy dochód dla rolników i przyczynia się do ochrony środowiska.

Koncepcja agrofotowoltaiki daje rolnikowi możliwość połączenia rolnictwa z produkcją energii. Pomiędzy pionowo stojącymi panelami słonecznymi rolnik może nadal prowadzić hodowlę zwierząt lub uprawę tradycyjną. Oznacza to, że rolnik nie tylko ma stały dochód z hodowli zwierząt i konwencjonalnego rolnictwa, ale może również uzyskać dodatkowy dochód z energii słonecznej. Wielką zaletą jest to, że rolnik nadal otrzymuje dotacje. To otwiera różne możliwości i koncepcje generowania dodatkowych dochodów. Ponieważ Grupa Kelfield posiada ponad 30-letnie doświadczenie zarówno w rolnictwie, jak i w produkcji energii, chętnie doradzimy rolnikom w tym zakresie

Jedną z ciekawych i zrównoważonych opcji, o której chcielibyśmy wspomnieć, jest agrofotowoltaika w połączeniu z Carbon Farming. Carbon Farming jest podejściem do całego gospodarstwa tak, aby zoptymalizować wychwytywanie węgla na działającym krajobrazie, poprzez wdrożenie praktyk, które są znane z poprawy tempa, w którym CO2 jest usuwany z atmosfery i przechowywany w materiale roślinnym i / lub materii organicznej gleby. Rolnik może zasiać różne rośliny pomiędzy konstrukcją solarną i przyczynić się do poprawy zawartości próchnicy w glebie. W ten sposób, dzięki certyfikatom C02, pojawia się trzecia możliwość uzyskania dochodu.
rolnicy
błąd: