Category: News

Wind, sun and water

Renewable energy is a type of energy that is produced using natural resources that are replenished constantly, such as sunlight, wind, and water.

Odnawialne źródła energii

Słońce jest kolejnym ważnym źródłem odnawialnej energii.

Odnawialne źródła energii: biomasa i geotermia

Biomasa to odnawialne źródło energii pochodzące z roślin i odpadów organicznych, takich jak drewno, łuski zbożowe, kukurydza czy kompost.

Odnawialne źródła energii: wiatr i słońce

Energia wiatru i słońca to dwa z najczęściej wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii.

error: